tag: oznaczenie ce

VIII Konferencja Bezpieczeństwa Przemysłowego - ...

Wpis dodano: 2015-12-08
Ocena: 3.0/10 (151 głosów)
Informacja prasowa   BEZPIECZEŃSTWO 4.0.   Warszawa, Grudzień 2015 – Cyberbezpieczeństwo w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń – oto jeden z tematów Konferencji Bezpieczeństwa Przemysłowego, która odbyła się w dniach 25-27 ...

VIII Konferencja Bezpieczeństwa Przemysłowego - ...

Wpis dodano: 2015-12-07
Ocena: 3.3/10 (133 głosów)
Szanowni Państwo, Dziękujemy za uczestnictwo w Konferencji Bezpieczeństwa Maszyn, Urządzeń i Instalacji Przemysłowych. Mamy nadzieję, że była ona dla Państwa interesująca pod względem merytorycznym oraz równie udana w kontekście kontaktów branżowych.   Zapraszamy do pobrania ...

NRTL

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.2/10 (144 głosów)
Nationally Recognized Testing Laboratory (odpowiednik Laboratorium Akredytowanego): tu wyrób może być zakwalifikowany do używania i stosowania w USA (zgodnie z NFPA79).Wymienienie (oznaczenie) NRTL jest równoważne certyfikacji.Do stosowania w urządzeniach ...

Identification - identyfikacja

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.7/10 (148 głosów)
Potwierdzenie przez wytwórcę maszyny, że maszyna spełnia wszystkie jej dotyczące przepisy dyrektywy maszynowej (i nie tylko) i dlatego może być oznakowana. Użytkownik jest o tym powiadomiony przez oznaczenie CE.

Declaration of Conformity - deklaracja zgodności

Wpis dodano: 2008-05-18
Ocena: 3.1/10 (161 głosów)
Certyfikacja firmy wytwarzającej maszynę (OEM), że maszyna spełnia wszystkie jej dotyczące postanowienia Dyrektywy Maszynowej (i innych dyrektyw) i dlatego może być oznakowana. Oznaczenie CE informuje użytkownika, że została wydana deklaracja zgodności dotycząca konkretnej maszyny.

CE

Wpis dodano: 2008-05-18
Ocena: 3.1/10 (159 głosów)
Wytwórca maszyny (OEM) musi nanieść oznaczenie CE, jeżeli chce oznakować/sprzedać maszynę (Dyrektywa Maszynowa, „Ochrona przed przewidywanym niewłaściwym użyciem”.Uwaga: Oznakowanie CE do Dyrektywy Niskonapięciowej nie jest porównywalne z oznakowaniem CE do ...