tag: zwarcie międzyobwodowe

Short-circuit - zwarcie

Wpis dodano: 2008-05-21
Ocena: 3.3/10 (90 głosów)
Połączenie przewodzące – niemalże bezrezystancyjne – miedzy dwoma przewodami elektrycznymi pod napięciem.

Fault exclusion - wykluczenie defektów

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.6/10 (76 głosów)
Należy ocenić odporność na defekty. Wyjątkowo w niektórych elementach składowych, gdy są stosowane w czasie cyklu życia SRP/CS, pewne defekty mogą zostać wykluczone. Na przykład zwarcie może być wykluczone w przypadku kabli przesyłowych w modelu związanym z bezpieczeństwem. ...

CCF Common Cause Failure - Awaria (uszkodzenie)

Wpis dodano: 2008-03-28
Ocena: 4.3/10 (83 głosów)
Uszkodzenie spowodowane wspólna przyczyną: Uszkodzenie ze wspólna przyczyną, (np. zwarcie).