tag: zgodność

Compliance

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.4/10 (78 głosów)
Relacja zdefiniowana pomiędzy dwoma specyfikacjami A i B wtedy, gdy specyfikacja A całkowicie zawiera się w wymaganiach specyfikacji B (B jest zgodna z A).

Type C Standard - Norma typu C

Wpis dodano: 2008-10-02
Ocena: 2.8/10 (103 głosów)
Jest wymieniona w EN ISO 12100-1. Wykazana w Dyrektywie Maszynowej i dlatego jest zharmonizowana.

Type B Standard - Norma typu B

Wpis dodano: 2008-10-02
Ocena: 2.8/10 (109 głosów)
Jest wymieniona w EN ISO 12100-1. Wykazana w Dyrektywie Maszynowej i dlatego jest zharmonizowana.

Type A Standard - Norma typu A

Wpis dodano: 2008-10-02
Ocena: 3.4/10 (111 głosów)
Jest wymieniona w EN ISO 12100-1. Wykazana w Dyrektywie Maszynowej i dlatego jest zharmonizowana.

Identification - identyfikacja

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.7/10 (118 głosów)
Potwierdzenie przez wytwórcę maszyny, że maszyna spełnia wszystkie jej dotyczące przepisy dyrektywy maszynowej (i nie tylko) i dlatego może być oznakowana. Użytkownik jest o tym powiadomiony przez oznaczenie CE.

CE

Wpis dodano: 2008-05-18
Ocena: 3.3/10 (122 głosów)
Wytwórca maszyny (OEM) musi nanieść oznaczenie CE, jeżeli chce oznakować/sprzedać maszynę (Dyrektywa Maszynowa, „Ochrona przed przewidywanym niewłaściwym użyciem”.Uwaga: Oznakowanie CE do Dyrektywy Niskonapięciowej nie jest porównywalne z oznakowaniem CE do ...
1 2 >