tag: zdarzenie oddziałujące

Initiation likelihood

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.0/10 (123 głosów)
Prawdopodobieństwo wystąpienia przyczyny inicjującej zdarzenie oddziałujące wyrażone liczbą zdarzeń na rok. Niskie (f

Initiating cause

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.1/10 (119 głosów)
Przyczyna, która inicjuje zdarzenie oddziałujące. Zdarzenie oddziałujące może mieć wiele przyczyn inicjujących tak jak przyczyna inicjująca może powodować wiele zdarzeń.

Severity level

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.6/10 (111 głosów)
Poziom ostrości dla każdego zdarzenia oddziałującego. Poziom ostrości dzieli się na: niewielki (M) oddziaływanie ograniczone początkowo do niewielkiego obszaru oddziaływania z potencjałem do rozszerzania konsekwencji, jeśli nie zostanie podjęte działanie korygujące, Poważne (S) ...

Impact event

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.6/10 (103 głosów)
Zdarzenie oddziałujące mające wpływ (konsekwencję) na przyjmowany poziom ryzyka.

Requirement - wymaganie

Wpis dodano: 2008-03-30
Ocena: 3.9/10 (107 głosów)
(Przywołanie) Zdarzenie inicjujące wykonanie przez SRECS jego SRCF.

Failure - uszkodzenie (zdarzenie)

Wpis dodano: 2008-03-29
Ocena: 4.0/10 (122 głosów)
Jednostka lub urządzenie utraciło zdolność do spełniania wymaganej funkcji.