tag: zatrzymanie w warunkach awaryjnych

SS1 Safe Stop 1 - Zatrzymanie bezpieczne 1

Wpis dodano: 2008-10-02
Ocena: 3.6/10 (102 głosów)
Silnik zwalnia, przebieg hamowania jest monitorowany, i bezpieczne wyłączenie momentu następują po zatrzymaniu silnika lub po upływie czasu zwłoki (Zatrzymanie kategorii 1 wg EN 60204).

SOS Safe Operating Stop - Zatrzymanie bezpieczne ...

Wpis dodano: 2008-10-02
Ocena: 3.4/10 (103 głosów)
Silnik jest zatrzymany i nie działają na niego siły zewnętrzne (tj. nie jest obracany przez siły zewnętrzne).

SS2 Safe Stop 2 - Zatrzymanie bezpieczne 2

Wpis dodano: 2008-10-02
Ocena: 3.6/10 (98 głosów)
Silnik zwalnia, przebieg hamowania jest monitorowany, i zatrzymanie bezpieczne robocze następuje po osiągnięciu określonej prędkości lub po upływie czasu zwłoki (Zatrzymanie kategorii 2 wg  to EN 60204).

STO Safe Torque Off - Bezpieczne wyłączenie ...

Wpis dodano: 2008-10-02
Ocena: 3.7/10 (84 głosów)
Do silnika nie jest dostarczana energia, która mogłaby spowodować jego wirowanie (Zatrzymanie kategorii 0 wg EN 60204)

EMERGENCY STOP command device - Urządzenie ...

Wpis dodano: 2008-10-01
Ocena: 3.8/10 (97 głosów)
Urządzenie łączeniowe uruchamiane w sytuacjach awaryjnych, które powoduje proces, maszyna lub instalacja, która ma być zatrzymywana. Ono musi mieś zestyki otwierane skutecznie, zaleca się, by było łatwe do dosięgnięcia i aby było zabezpieczone przed otwarciem tak, aby nie ...

Stopping in an emergency - zatrzymanie w sytuacji ...

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.3/10 (93 głosów)
Działanie w sytuacji awaryjnej, które jest przeznaczone do zatrzymania procesu lub ruchu, który mógłby doprowadzić do zagrożenia. Zatrzymaniu w sytuacji awaryjnej musi być przypisane zatrzymanie kategorii 0 lub 1. Kategoria zatrzymania do zastosowania przy zatrzymaniu w ...