tag: zasilanie

d.c. distribution network - sieć rozdzielcza d.c.

Wpis dodano: 2009-06-23
Ocena: 3.7/10 (79 głosów)
Lokalna sieć elektryczna zasilająca d.c. w ramach infrastruktury określonego miejsca lub budynku, przeznaczona do przyłączenia wyposażenia dowolnego typu. UWAGA: Przyłącze do baterii lokalnej lub oddalonej nie jest uważane za sieć rozdzielczą d.c., jeśli to połączenie stanowi tylko ...

Start inhibit - wstrzymanie uruchomienia

Wpis dodano: 2008-05-22
Ocena: 3.3/10 (95 głosów)
Reset polecenia nie powinien powtórnie uruchomić maszyny, lecz jedynie zezwolić na powtórne uruchomienie (ISO 13850). Wstrzymanie uruchomienia zapobiega przed ustawieniem zezwolenia przez urządzenia bezpieczeństwa, jeśli zasilanie zostanie wyłączone lub przerwane i załączone ...

Safe Torque Off, safe standstill - bezpieczne ...

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.3/10 (109 głosów)
Przy bezpiecznym wyłączaniu momentu obrotowego, zasilanie napędu jest przerywane bezpiecznie. Jest niedopuszczalne, aby napęd wytwarzał moment obrotowy I w ten sposób powodował jakikolwiek ruch zagrażający. Nie jest konieczna monitorowanie funkcji unieruchomienia. Zasilanie napędu ...

Realizacja układów bezpiecznego zatrzymania ...

Wpis dodano: 2008-02-25
Ocena: 3.9/10 (98 głosów)
W praktyce napędowej okazuje się, że określenie kategorii bezpieczeństwa dla wyłączenia danego układu napędowego zgodnie z normą PN-EN 1050 oraz PN-EN 954-1 nie wyczerpuje problemu minimalizacji ryzyka.Napęd bowiem jako specyficzny rodzaj aktuatora (układu wykonawczego) po pozbawieniu ...

Realizacja układów bezpiecznego zatrzymania ...

Wpis dodano: 2008-02-25
Ocena: 3.7/10 (93 głosów)
Łańcuch elementów toru sterowania bezpiecznym wyłączeniem musi składać się z określonych rodzajów elementów bezpieczeństwa, takich jak czujnik lub przycisk aktywujący, przekaźnik bezpieczeństwa, element wykonawczy, obwód sprzężenia zwrotnego i posiadać ...

Zestawy z przekaźnikami bezpieczeństwa SIGUARD ...

Wpis dodano: 2008-02-25
Ocena: 3.6/10 (134 głosów)
Wraz z wejściem Polski w obszar wspólnego rynku i wiążącym się z tym faktem dostosowaniem prawa polskiego do wymagań bezpieczeństwa Wspólnoty Europejskiej konieczna jest zmiana podejścia do problemu bezpieczeństwa maszyn nowych i używanych. Dla maszyn nowych nie przewidziano ...