tag: zakaz rozruchu powtórnego

Test when starting - test przy rozruchu

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.4/10 (112 głosów)
Test ręczny lub automatyczny wykonywany w celu badania systemu sterowania związanego z bezpieczeństwem po załączeniu napięcia zasilania do przekaźnika bezpieczeństwa. Przykładem testu przy rozruchu jest ręczne otwarcie i zamknięcie osłony po załączeniu napięcia zasilania.

Restart inhibit - zakaz powtórnego uruchomienia

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.4/10 (105 głosów)
Przez wprowadzenie zakazu powtórnego uruchomienia jednostka logiczna jest chroniona przed wysłaniem sygnału zwolnienia po wyłączeniu, zanim rodzaj pracy maszyny nie zostanie zmieniony lub zanim nie zostanie wprowadzona zmiana do rodzaju uaktywniania. Zakaz powtórnego uruchomienia ...

Reset button - przycisk resetu

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.5/10 (85 głosów)
Przycisk ZAŁ reprezentuje w przekaźniku bezpieczeństwa zakaz uruchomienia, który jest kasowany tylko po jego uaktywnieniu.

Manual reset - resetowanie ręczne

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.6/10 (85 głosów)
Funkcja przywrócenia jednej lub kilku funkcji bezpieczeństwa przed powtórnym uruchomieniem maszyny. Po zainicjowaniu zatrzymania przez urządzenie ochronne stan zatrzymania musi być utrzymany, aż do uruchomienia resetowania ręcznego i osiągnięcia stanu bezpiecznego przed ...

Automatic start - Rozruch automatyczny

Wpis dodano: 2008-05-15
Ocena: 3.5/10 (80 głosów)
Funkcja bezpieczeństwa jest przywracana automatycznie (bez przycisku ZAŁ). To jest dopuszczalne np. w przypadku ruchomych osłon ochronnych, których nie można obejść dookoła ani z tyłu (EN ISO 12100-2) – jednakże to nie dotyczy urządzenia zatrzymania awaryjnego. Ten rodzaj ...

Feedback circuit - obwód sprzężenia zwrotnego

Wpis dodano: 2008-03-29
Ocena: 2.9/10 (149 głosów)
Używany do monitorowania sterowanych elementów wykonawczych (np. przekaźników lub styczników z zestykami o zamykaniu skutecznym). Jednostka przetwarzająca może być czynną tylko wtedy, gdy sprzężenie zwrotne jest zamknięte.Uwaga: Zestyki NC (to jest zestyki o zamykaniu ...