tag: wartość oczekiwana

Yellow color

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.2/10 (123 głosów)
Kolor żółty jest używany do malowania i oznaczania elementów bezpieczeństwa takich jak na przykład: wyłączniki krańcowe, osłony operatora, bariery świetlne, itp. Czysta barwa żółta ma w modelu przestrzennym barw RGB wartość RGB=255, 255, 0, w systemie oznaczania kolorów RAL – ...

Expected value

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.0/10 (122 głosów)
Wartość oczekiwana – średnia w rachunku prawdopodobieństwa wartość opisująca spodziewany (średnio) wynik doświadczenia losowego.

Asset

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.6/10 (109 głosów)
Cokolwiek (dane, mienie, wartości, informacja) co posiada wartość dla organizacji (np. akcje dla właścicieli firmy). Istnieje wiele rodzajów aktywów: informacja, oprogramowanie, fizyczne np. komputer PC, usługi, potencjał ludzki np. ludzie z odpowiednimi kwalifikacjami,wykształceniem i ...

SLI Safely-Limited Increment - Przyrost ...

Wpis dodano: 2008-10-02
Ocena: 3.1/10 (101 głosów)
Silnik porusza się o określoną wartość skoku, po czym zatrzymuje się.

T1

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.5/10 (115 głosów)
Najmniejsza wartość odstępu testu sprawdzającego (test powtarzalny) lub trwałości [h] (np. T1 = 105 [h] odpowiada spodziewanej trwałości 100 000 godzin lub w przybliżeniu.11.4 lat). Uwaga: W EN 62061, ta wartość jest wymagana do oszacowania – na podstawie uproszczonej – ...

Life time - czas życia - trwałość

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.8/10 (112 głosów)
Oczekiwana trwałość [h] elementu wymagana do zastosowań związanych z bezpieczeństwem.