tag: urządzenie

Electrical, electronic, programmable electronic ...

Wpis dodano: 2009-06-23
Ocena: 3.4/10 (136 głosów)
Oparty na technice elektrycznej (E) i/lub elektronicznej (E) i/lub programowalnej elektronicznej (PE) UWAGA – Termin obejmuje tylko i wszystkie urządzenia lub systemy działające na zasadzie elektrycznej. PRZYKŁAD: Urządzenia elektryczne/elektroniczne/programowalne elektroniczne ...

Safety function- Funkcja bezpieczeństwa

Wpis dodano: 2009-06-23
Ocena: 3.1/10 (154 głosów)
Funkcja, do zaimplementowania przez system E/E/PE związany z bezpieczeństwem, system związany z bezpieczeństwem wykonany w innej technice lub zewnętrzne urządzenie do zmniejszenia ryzyka, której przeznaczeniem jest osiągniecie lub utrzymanie stanu bezpiecznego EUC, w odniesieniu do ...

EMERGENCY STOP command device - Urządzenie ...

Wpis dodano: 2008-10-01
Ocena: 3.8/10 (126 głosów)
Urządzenie łączeniowe uruchamiane w sytuacjach awaryjnych, które powoduje proces, maszyna lub instalacja, która ma być zatrzymywana. Ono musi mieś zestyki otwierane skutecznie, zaleca się, by było łatwe do dosięgnięcia i aby było zabezpieczone przed otwarciem tak, aby nie ...

Two-hand operating console - konsola działająca ...

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.6/10 (125 głosów)
Urządzenie do wdrożenia obwodu oburęcznego.

Two-hand circuit - obwód oburęczny

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.5/10 (128 głosów)
Urządzenie wymagające synchronicznego użycia (zazwyczaj < 0.5 s) obu rąk w celu uruchomienia maszyny i utrzymania działania maszyny tak długo jak występuje zagrożenie. Ono jest przewidziane tylko do ochrony osoby obsługującej maszynę. Uwaga: W celu zainicjowania czynności ...

Protective device - urządzenie ochronne

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.2/10 (168 głosów)
Jest wymagane gdziekolwiek może powstać zagrożenie dla człowieka, maszyny lub środowiska.