tag: urządzenia optoelektroniczne

STATUT KLUBU "PARAGRAF 34" po VI Walnym ...

Wpis dodano: 2012-08-16
Ocena: 3.9/10 (170 głosów)
Rozdzial I Postanowienia ogólne § 1 1. „Klub Paragraf 34" Stowarzyszenie Bezpieczenstwa Technicznego, zwane w dalszej czesci Statutu "Klubem", jest stowarzyszeniem utworzonym i dzialajacym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: ...

EUT- EUT

Wpis dodano: 2009-06-23
Ocena: 3.0/10 (136 głosów)
Wyposażenie (urządzenia, przyrządy i systemy) poddane badaniom odporności.

Electrical, electronic, programmable electronic ...

Wpis dodano: 2009-06-23
Ocena: 3.4/10 (136 głosów)
Oparty na technice elektrycznej (E) i/lub elektronicznej (E) i/lub programowalnej elektronicznej (PE) UWAGA – Termin obejmuje tylko i wszystkie urządzenia lub systemy działające na zasadzie elektrycznej. PRZYKŁAD: Urządzenia elektryczne/elektroniczne/programowalne elektroniczne ...

Programmable electronic (PE)- Programowalny ...

Wpis dodano: 2009-06-23
Ocena: 3.3/10 (145 głosów)
Oparty na technice komputerowej, mogący zawierać sprzęt, oprogramowanie oraz jednostki wejścia i/lub wyjścia. UWAGA – Niniejszy termin obejmuje urządzenia mikroelektroniczne, oparte na co najmniej jednej centralnej jednostce przetwarzającej (CPU), łącznie ze współpracującymi ...

STATUT KLUBU "PARAGRAF 34" po V Sympozjum

Wpis dodano: 2009-04-27
Ocena: 3.7/10 (177 głosów)
Artykuł 1. Nazwa.1.1. W dniu 13.02.2007 zawiązuje się Klub "PARAGRAF 34".1.2. Nazwa Klubu nawiązuje do paragrafu 34. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania ...

Tumbler mechanism - mechanizm krzywkowy

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.4/10 (156 głosów)
Zadaniem mechanizmu krzywkowego jest utrzymanie osłony w pozycji zamkniętej. Ona jest także dołączona do sterowania tak, aby maszyny nie można było uruchomić, jeśli osłona nie jest zamknięta i aby osłona była utrzymana zamknięta dopóki nie będzie dłużej występować ryzyko ...