tag: uruchomienie monitorowane

Tumbler mechanism - mechanizm krzywkowy

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.3/10 (135 głosów)
Zadaniem mechanizmu krzywkowego jest utrzymanie osłony w pozycji zamkniętej. Ona jest także dołączona do sterowania tak, aby maszyny nie można było uruchomić, jeśli osłona nie jest zamknięta i aby osłona była utrzymana zamknięta dopóki nie będzie dłużej występować ryzyko ...

Start inhibit - wstrzymanie uruchomienia

Wpis dodano: 2008-05-22
Ocena: 3.2/10 (117 głosów)
Reset polecenia nie powinien powtórnie uruchomić maszyny, lecz jedynie zezwolić na powtórne uruchomienie (ISO 13850). Wstrzymanie uruchomienia zapobiega przed ustawieniem zezwolenia przez urządzenia bezpieczeństwa, jeśli zasilanie zostanie wyłączone lub przerwane i załączone ...

Start - automatic, manual or monitored - ...

Wpis dodano: 2008-05-22
Ocena: 3.4/10 (115 głosów)
Przekaźnik bezpieczeństwa może zostać uruchomiony ręcznie lub automatycznie, jak też przez rozruch monitorowany. W przypadku uruchomienia ręcznego lub monitorowanego, sygnał zezwolenia jest generowany po naciśnięciu przycisku ZAŁ po uprzednim sprawdzeniu symbolu wejściowego i po ...

Simultaneity, Simultaneity monitoring - ...

Wpis dodano: 2008-05-21
Ocena: 3.6/10 (105 głosów)
W celu zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonalnego urządzenia ochronnego przetworniki sygnałowe są monitorowane przez przekaźnik bezpieczeństwa, aby zapewnić, że one zostały uruchomione jednocześnie. The monitoring function is realized by checking the signal change of the signal ...

Self-monitoring - samomonitorowanie

Wpis dodano: 2008-05-21
Ocena: 3.7/10 (96 głosów)
Poprawne działanie elementu jest monitorowane automatycznie i okresowo przy stosowaniu procedury testowej.

Pushbutton monitoring - monitorowanie przycisków

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.7/10 (106 głosów)
Funkcja przycisku (urządzenia związanego z bezpieczeństwem) jest monitorowana dynamiczną zmianą sygnału, gdy przycisk zostaje uaktywniony.Uwaga: Na przykład instalacja lub obiekt jest zabezpieczony przed zwyżką zasilania wynikającą ze zwarcia przycisku (np. jako wyniku ...