tag: uruchomienie kontrolowane

Stop function - funkcja zatrzymania

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.7/10 (89 głosów)
Zatrzymanie kategorii 0Zatrzymanie niekontrolowane przez bezzwłoczne odłączenie zasilania od napędów maszyny. Zatrzymanie kategorii 1Zatrzymanie kontrolowane przy zasilaniu napędów maszyny, a następnie odłączeniu zasilania, po zatrzymaniu.Zatrzymanie kategorii 2Zatrzymanie ...

Start inhibit - wstrzymanie uruchomienia

Wpis dodano: 2008-05-22
Ocena: 3.2/10 (102 głosów)
Reset polecenia nie powinien powtórnie uruchomić maszyny, lecz jedynie zezwolić na powtórne uruchomienie (ISO 13850). Wstrzymanie uruchomienia zapobiega przed ustawieniem zezwolenia przez urządzenia bezpieczeństwa, jeśli zasilanie zostanie wyłączone lub przerwane i załączone ...

Start - automatic, manual or monitored - ...

Wpis dodano: 2008-05-22
Ocena: 3.3/10 (99 głosów)
Przekaźnik bezpieczeństwa może zostać uruchomiony ręcznie lub automatycznie, jak też przez rozruch monitorowany. W przypadku uruchomienia ręcznego lub monitorowanego, sygnał zezwolenia jest generowany po naciśnięciu przycisku ZAŁ po uprzednim sprawdzeniu symbolu wejściowego i po ...

Restart inhibit - zakaz powtórnego uruchomienia

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.4/10 (105 głosów)
Przez wprowadzenie zakazu powtórnego uruchomienia jednostka logiczna jest chroniona przed wysłaniem sygnału zwolnienia po wyłączeniu, zanim rodzaj pracy maszyny nie zostanie zmieniony lub zanim nie zostanie wprowadzona zmiana do rodzaju uaktywniania. Zakaz powtórnego uruchomienia ...

Monitored start - uruchomienie monitorowane

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.8/10 (89 głosów)
Funkcja bezpieczeństwa jest przywracana przez monitorowanie dynamicznej zmiany sygnału np. za pomocą przycisku ZAŁ. Ona jest całkowicie obowiązkowa (ochrona przed manipulowaniem) w przypadku urządzenia ochronnego Stopu Awaryjnego kategorii 4 według EN 954-1.Ten rodzaj uruchomienia jest ...

Manual start - uruchomienie ręczne

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.8/10 (93 głosów)
Funkcja bezpieczeństwa jest przywracana przez monitorowanie sygnału statycznego, np. za pomocą przycisku ZAŁ.Uruchomienie ręczne jest dopuszczalne tylko do Kategorii 3 według EN 954-1, gdyż wtedy nie ma ochrony przed manipulowaniem.Ten rodzaj uruchamiania jest dopuszczalny tylko po ...