tag: uruchomienie

Start inhibit - wstrzymanie uruchomienia

Wpis dodano: 2008-05-22
Ocena: 3.2/10 (101 głosów)
Reset polecenia nie powinien powtórnie uruchomić maszyny, lecz jedynie zezwolić na powtórne uruchomienie (ISO 13850). Wstrzymanie uruchomienia zapobiega przed ustawieniem zezwolenia przez urządzenia bezpieczeństwa, jeśli zasilanie zostanie wyłączone lub przerwane i załączone ...

Start - automatic, manual or monitored - ...

Wpis dodano: 2008-05-22
Ocena: 3.3/10 (97 głosów)
Przekaźnik bezpieczeństwa może zostać uruchomiony ręcznie lub automatycznie, jak też przez rozruch monitorowany. W przypadku uruchomienia ręcznego lub monitorowanego, sygnał zezwolenia jest generowany po naciśnięciu przycisku ZAŁ po uprzednim sprawdzeniu symbolu wejściowego i po ...

Restart inhibit - zakaz powtórnego uruchomienia

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.5/10 (104 głosów)
Przez wprowadzenie zakazu powtórnego uruchomienia jednostka logiczna jest chroniona przed wysłaniem sygnału zwolnienia po wyłączeniu, zanim rodzaj pracy maszyny nie zostanie zmieniony lub zanim nie zostanie wprowadzona zmiana do rodzaju uaktywniania. Zakaz powtórnego uruchomienia ...

Reset button - przycisk resetu

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.5/10 (84 głosów)
Przycisk ZAŁ reprezentuje w przekaźniku bezpieczeństwa zakaz uruchomienia, który jest kasowany tylko po jego uaktywnieniu.

Reset

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.5/10 (101 głosów)
Funkcja załączenia (ON) reprezentująca funkcję zakazu powtórnego załączenia.

Pushbutton monitoring - monitorowanie przycisków

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.8/10 (89 głosów)
Funkcja przycisku (urządzenia związanego z bezpieczeństwem) jest monitorowana dynamiczną zmianą sygnału, gdy przycisk zostaje uaktywniony.Uwaga: Na przykład instalacja lub obiekt jest zabezpieczony przed zwyżką zasilania wynikającą ze zwarcia przycisku (np. jako wyniku ...
1 2 >