tag: układy logiczne

Programmable electronic (PE)- Programowalny ...

Wpis dodano: 2009-06-23
Ocena: 3.4/10 (112 głosów)
Oparty na technice komputerowej, mogący zawierać sprzęt, oprogramowanie oraz jednostki wejścia i/lub wyjścia. UWAGA – Niniejszy termin obejmuje urządzenia mikroelektroniczne, oparte na co najmniej jednej centralnej jednostce przetwarzającej (CPU), łącznie ze współpracującymi ...

Light curtain - kurtyna świetlna

Wpis dodano: 2008-03-29
Ocena: 3.7/10 (132 głosów)
Urządzenie służące jako czujnik do ograniczenia dostępu do strefy zagrożenia maszyny, składająca się z dużej liczby promieni świetlnych oraz dodatkowego sprzętu, który pozwala realizować funkcję ochrony strefy bezpieczeństwa maszyny w danej kategorii bezpieczeństwa. Liczba ...

Two-channel shutdown paths - dwukanałowe ...

Wpis dodano: 2008-03-28
Ocena: 3.8/10 (103 głosów)
Istnieją dwa niezależne układy wyłączenia urządzenia. Sygnał sterujący posiada negatywną wartość logiczną. Niski poziom sygnału sterującego (logiczne 0) odpowiada stanowi wyłączenia. Taki sposób realizacji funkcji wyłączenia zapewnia bezpieczne wyłączenie urządzenia ...

Safety-related input/output signals - bezpieczne ...

Wpis dodano: 2008-03-28
Ocena: 3.8/10 (94 głosów)
Układy transmisji sygnałów elektrycznych składające się z dwóch lub więcej torów sygnałowych. Sygnałem może być dowolna informacja w postaci sygnału binarnego lub analogowego (poziom napięcia lub wartość prądu). W przemyśle stosuje się specjalizowane moduły, ...

Safe programmable logic - bezpieczna logika ...

Wpis dodano: 2008-03-28
Ocena: 4.0/10 (95 głosów)
To układ realizujący funkcje logiczne w sposób bezpieczny. Podwyższoną wiarygodność działania układu osiąga się przez nadmiarowe powielenie funkcji. Redundancja realizowana jest w części sprzętowej jednostki logicznej (hardware) oraz w części programowej (software).

Przykładowe aplikacje bezpieczeństwa SIMOCODE ...

Wpis dodano: 2008-02-26
Ocena: 2.8/10 (277 głosów)
Kontrola zatrzymania awaryjnego z monitorowanym startem, kategoria 2 wg EN 954-1Przykładowe aplikacje bezpieczeństwa to działające i przetestowane konfiguracje na bazie standardowych produktów firmy Siemens, umożliwiające proste, szybkie i korzystne cenowo tworzenie aplikacji w ...