tag: tolerancja defektów

Zero fault tolerance - zerowa tolerancja defektów

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.6/10 (69 głosów)
Po wystąpieniu defektu, przywołana funkcja bezpieczeństwa nie jest dłużej zapewniona.

Single fault tolerance, single fault safety - ...

Wpis dodano: 2008-05-21
Ocena: 3.7/10 (103 głosów)
Żądana funkcja bezpieczeństwa jest gwarantowana jeszcze po wystąpieniu jednego defektu (np. zgodnie z kategorią.3 wg EN 954-1 (ISO 13849-1:2006), tj. jeden defekt nie powoduje utraty funkcji bezpieczeństwa.

Multi-fault tolerance, multi-fault safety - ...

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 4.1/10 (91 głosów)
Przywołana funkcja bezpieczeństwa jest nadal zapewniona nawet po wystąpieniu kilku defektów.

Fault tolerance (hardware fault tolerance) - ...

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.4/10 (90 głosów)
Zdolność SRECS ("systemu sterowania elektrycznego związanego z bezpieczeństwem") lub podsystemu lub elementu podsystemu do kontynuowania wykonywania przywołanej funkcji w obecności defektu lub uszkodzenia (tolerancja defektu).

Fault exclusion - wykluczenie defektów

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.6/10 (76 głosów)
Należy ocenić odporność na defekty. Wyjątkowo w niektórych elementach składowych, gdy są stosowane w czasie cyklu życia SRP/CS, pewne defekty mogą zostać wykluczone. Na przykład zwarcie może być wykluczone w przypadku kabli przesyłowych w modelu związanym z bezpieczeństwem. ...

Cross-circuit fault detection - Wykrywanie ...

Wpis dodano: 2008-03-28
Ocena: 3.7/10 (91 głosów)
Zdolność przekaźnika bezpieczeństwa do wykrycia defektów międzyobwodowych – albo natychmiast, albo jako część procedury monitorowania okresowego – zgodnie z którą urządzenie przechodzi w stan bezpieczny po wykryciu defektu.