tag: system

System (in the context of functional ...

Wpis dodano: 2009-06-23
Ocena: 2.9/10 (150 głosów)
Połączenie aparatów i/lub elementów czynnych tworzące pojedynczą jednostkę funkcjonalną i przeznaczone do zainstalowania i działania w celu spełniania konkretnego(ych) zadania(ń). UWAGA: „System związany z bezpieczeństwem” jest wyposażeniem specjalnie „zaprojektowanym”, ...

Safety function- Funkcja bezpieczeństwa

Wpis dodano: 2009-06-23
Ocena: 3.1/10 (155 głosów)
Funkcja, do zaimplementowania przez system E/E/PE związany z bezpieczeństwem, system związany z bezpieczeństwem wykonany w innej technice lub zewnętrzne urządzenie do zmniejszenia ryzyka, której przeznaczeniem jest osiągniecie lub utrzymanie stanu bezpiecznego EUC, w odniesieniu do ...

Equipment Under Control (EUC)- wyposażenie ...

Wpis dodano: 2009-06-23
Ocena: 3.4/10 (152 głosów)
Wyposażenie, maszyny, aparaty lub instalacje stosowane do wytwarzania, procesów, transportu, celów medycznych lub innych działań. UWAGA: System sterowania EUC jest oddzielony i odrębny od EUC.

T2

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.6/10 (140 głosów)
Interwał testu diagnostycznegoEN 62061: Patrz “Wymagania dotyczące zachowania się (SRECS) w przypadku wykrycia defektu SRECS" (system sterowania elektrycznego związany z bezpieczeństwem). Uwaga: Średni czas do odbudowy, rozpatrywany w modelu niezawodnościowym, musi brać pod ...

Systematic safety integrity - nienaruszalność ...

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.2/10 (138 głosów)
Część nienaruszalności bezpieczeństwa SRECS lub jego podsystemu odnosząca się do tolerowania uszkodzeń systematycznych powodujących skutki zagrażające.

Sub-system element - element podsystemu

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.3/10 (134 głosów)
Część podsystemu obejmująca pojedynczy składnik lub grupę składników.
 12