tag: resetowanie ręczne

Test when starting - test przy rozruchu

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.4/10 (112 głosów)
Test ręczny lub automatyczny wykonywany w celu badania systemu sterowania związanego z bezpieczeństwem po załączeniu napięcia zasilania do przekaźnika bezpieczeństwa. Przykładem testu przy rozruchu jest ręczne otwarcie i zamknięcie osłony po załączeniu napięcia zasilania.

Start - automatic, manual or monitored - ...

Wpis dodano: 2008-05-22
Ocena: 3.3/10 (99 głosów)
Przekaźnik bezpieczeństwa może zostać uruchomiony ręcznie lub automatycznie, jak też przez rozruch monitorowany. W przypadku uruchomienia ręcznego lub monitorowanego, sygnał zezwolenia jest generowany po naciśnięciu przycisku ZAŁ po uprzednim sprawdzeniu symbolu wejściowego i po ...

Monitored start - uruchomienie monitorowane

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.8/10 (89 głosów)
Funkcja bezpieczeństwa jest przywracana przez monitorowanie dynamicznej zmiany sygnału np. za pomocą przycisku ZAŁ. Ona jest całkowicie obowiązkowa (ochrona przed manipulowaniem) w przypadku urządzenia ochronnego Stopu Awaryjnego kategorii 4 według EN 954-1.Ten rodzaj uruchomienia jest ...

Manual start - uruchomienie ręczne

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.8/10 (93 głosów)
Funkcja bezpieczeństwa jest przywracana przez monitorowanie sygnału statycznego, np. za pomocą przycisku ZAŁ.Uruchomienie ręczne jest dopuszczalne tylko do Kategorii 3 według EN 954-1, gdyż wtedy nie ma ochrony przed manipulowaniem.Ten rodzaj uruchamiania jest dopuszczalny tylko po ...

Manual reset - resetowanie ręczne

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.6/10 (85 głosów)
Funkcja przywrócenia jednej lub kilku funkcji bezpieczeństwa przed powtórnym uruchomieniem maszyny. Po zainicjowaniu zatrzymania przez urządzenie ochronne stan zatrzymania musi być utrzymany, aż do uruchomienia resetowania ręcznego i osiągnięcia stanu bezpiecznego przed ...

Kurtyny świetlne i ich praca w układzie ...

Wpis dodano: 2008-02-26
Ocena: 3.2/10 (270 głosów)
W pierwszej części artykułu, który ukazał się w poprzednim numerze, opisaliśmy Państwu budowę i zasadę działania kurtyny świetlnej, zastosowanie układu kurtyn host-guest oraz możliwość zmiany kierunku promieni za pomocą specjalnych zwierciadeł. W tej części chcemy się ...