tag: redundancja

Intended architecture - architektura przewidziana

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.5/10 (103 głosów)
Architektura przewidziana pokazuje reprezentację logiczną budowy systemu odnośnie do każdej kategorii. Architektury przewidziane są pokazane do opracowywanego SRP/CS, poczynając od punktu, w którym są generowane sygnały związane z bezpieczeństwem i kończąc na wyjściu elementu ...

Enable circuit - obwód zezwolenia

Wpis dodano: 2008-05-18
Ocena: 3.7/10 (98 głosów)
Obwód zezwolenia jest stosowany do wygenerowania sygnału wyjściowego, związanego z bezpieczeństwem. Na zewnątrz obwód zezwolenia działa jak zestyk NIE (z punktu widzenia pracy zawsze jest rozpatrywane otwieranie związane z bezpieczeństwem). Pojedynczy obwód zezwolenia ...

Diversity - zróżnicowanie

Wpis dodano: 2008-05-18
Ocena: 3.6/10 (94 głosów)
W przypadku wymaganej redundancji o wysokiej niezawodności przy wypełnianiu zadań bezpieczeństwa, zaleca się, aby zastosować różne konfiguracje (np. monitorowanie prędkości za pomocą prądnicy tachometrycznej i łącznika odśrodkowego): tj. różnych zasobów do ...

Control - e.g. a contactor - sterowanie np. ...

Wpis dodano: 2008-05-18
Ocena: 3.3/10 (124 głosów)
Sterowanie jednokanałowe (bez redundancji)Przekaźnik bezpieczeństwa jest sterowany jednym zestykiem lub wyjściem przetwornika sygnałowego.Uwaga: Przy tym rodzaju sterowania, urządzenie ochronne bezpieczeństwa może osiągnąć, co najwyżej kategorię 2 wg EN 954-1 (EN ISO ...

Redundancy - redundancja (nadmiarowość)

Wpis dodano: 2008-03-30
Ocena: 4.1/10 (99 głosów)
Zastosowanie więcej niż jednego urządzenia lub systemu w celu zapewnienia, że gdy uszkodzą się funkcje jednego urządzenia lub systemu, wtedy inne urządzenie jest dostępne do wykonania tych funkcji.Uwaga: Zastosowanie redundancji (np. struktury wielokanałowej) powoduje zwiększenie ...

Safe programmable logic - bezpieczna logika ...

Wpis dodano: 2008-03-28
Ocena: 4.4/10 (122 głosów)
To układ realizujący funkcje logiczne w sposób bezpieczny. Podwyższoną wiarygodność działania układu osiąga się przez nadmiarowe powielenie funkcji. Redundancja realizowana jest w części sprzętowej jednostki logicznej (hardware) oraz w części programowej (software).