tag: przepisy prawa

VIII Konferencja Bezpieczeństwa Przemysłowego - ...

Wpis dodano: 2015-12-08
Ocena: 2.7/10 (107 głosów)
Informacja prasowa   BEZPIECZEŃSTWO 4.0.   Warszawa, Grudzień 2015 – Cyberbezpieczeństwo w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń – oto jeden z tematów Konferencji Bezpieczeństwa Przemysłowego, która odbyła się w dniach 25-27 ...

STATUT KLUBU "PARAGRAF 34" po VI Walnym ...

Wpis dodano: 2012-08-16
Ocena: 4.2/10 (124 głosów)
Rozdzial I Postanowienia ogólne § 1 1. „Klub Paragraf 34" Stowarzyszenie Bezpieczenstwa Technicznego, zwane w dalszej czesci Statutu "Klubem", jest stowarzyszeniem utworzonym i dzialajacym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: ...

STATUT KLUBU "PARAGRAF 34" po V Sympozjum

Wpis dodano: 2009-04-27
Ocena: 3.8/10 (133 głosów)
Artykuł 1. Nazwa.1.1. W dniu 13.02.2007 zawiązuje się Klub "PARAGRAF 34".1.2. Nazwa Klubu nawiązuje do paragrafu 34. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania ...

Spotkanie Krajowego Forum Konsultacyjnego

Wpis dodano: 2008-12-10
Ocena: 3.1/10 (128 głosów)
W dniu 05 grudnia 2008 roku odbyło się kolejne spotkanie Krajowego Forum Konsultacyjnego dotyczącego prawa Unii Europejskiej z zakresu Maszyn. Klub "Paragraf 34" był reprezentowany przez grupę członków oraz referat poświęcony analizie przypadku automatycznego generowania dokumentacji.

IV Sympozjum Klubu Paragraf 34

Wpis dodano: 2008-07-01
Ocena: 3.3/10 (281 głosów)
Mamy zaszczyt poinformować, że IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 poświęcone problematyce bezpieczeństwa w przemyśle, organizowane przez Klub Paragraf 34, odbędzie się w dniach 17-19 września 2008 roku. Sympozjum odbywać się będzie w Hotelu Stok w Wiśle. Celem Sympozjum jest wymiana ...

STATUT KLUBU "PARAGRAF 34" po III Sympozjum

Wpis dodano: 2008-05-22
Ocena: 3.2/10 (160 głosów)
Artykuł 1. Nazwa.1.1. W dniu 13.02.2007 zawiązuje się Klub "PARAGRAF 34".1.2. Nazwa Klubu nawiązuje do paragrafu 34. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie ...