tag: prawdopodobieństwo zainicjowania

Probability

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.3/10 (118 głosów)
Pojęcie matematyczne służące do określenia (zmierzenia) szansy zajścia zdarzenia. Według definicji Kołmogorowa prawdopodobieństwo to miara probablistyczna, tj. funkcja P przypisująca każdemu zdarzeniu losowemu A pewną nieujemną liczbę rzeczywistą z przedziału .

Initiation likelihood

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.0/10 (123 głosów)
Prawdopodobieństwo wystąpienia przyczyny inicjującej zdarzenie oddziałujące wyrażone liczbą zdarzeń na rok. Niskie (f

Safety layer matrix

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 2.9/10 (126 głosów)
Macierz kojarząca prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia zagrażającego oraz ciężkości (ostrości) jego wpływu i poziom bezpieczeństwa. Macierz opiera się na doświadczeniu eksploatacyjnym i kryteriach ryzyka konkretnej organizacji (np. przedsiębiorstwa), projekcie, filozofii ...

Two-hand circuit - obwód oburęczny

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.7/10 (109 głosów)
Urządzenie wymagające synchronicznego użycia (zazwyczaj < 0.5 s) obu rąk w celu uruchomienia maszyny i utrzymania działania maszyny tak długo jak występuje zagrożenie. Ono jest przewidziane tylko do ochrony osoby obsługującej maszynę. Uwaga: W celu zainicjowania czynności ...

Requirement class, demand rate without guard - ...

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.4/10 (108 głosów)
Zbiór wymagań do wdrożenia urządzenia ochronnego, które powinno zapewnić związane z bezpieczeństwem działanie wyposażenia, odpowiednie do rozpatrywanego konkretnego ryzyka. Klasa wymagań jest otrzymywana przez pomnożenie rozległości szkody i prawdopodobieństwa jej ...

Occurrence time for multiple faults - czas do ...

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 4.2/10 (112 głosów)
Przedział czasu, w którym prawdopodobieństwo wystąpienia złożonego defektu krytycznego ze względu na bezpieczeństwo jest wystarczająco niskie w rozpatrywanej klasie wymagań. Przedział czasu rozpoczyna się w ostatniej chwili, w której rozpatrywany system był w stanie, o ...