tag: prędkość zredukowana bezpiecznie

SSM Safe Speed Monitor - Bezpieczne monitorowanie ...

Wpis dodano: 2008-10-02
Ocena: 3.6/10 (101 głosów)
Prędkość obrotowa silnika, poniżej określonej wartości, jest wyświetlana za pomocą sygnału wyjściowego związanego z bezpieczeństwem.

SMT Safe Motor Temperature - Temperatura ...

Wpis dodano: 2008-10-02
Ocena: 3.6/10 (81 głosów)
Silnik jest chroniony przed przegrzaniem ponad temperaturę dopuszczalna.

SLI Safely-Limited Increment - Przyrost ...

Wpis dodano: 2008-10-02
Ocena: 3.3/10 (84 głosów)
Silnik porusza się o określoną wartość skoku, po czym zatrzymuje się.

SLP Safely - Limited Position - Położenie ...

Wpis dodano: 2008-10-02
Ocena: 3.8/10 (85 głosów)
Napęd jest chroniony przed przejściem poza położenie dopuszczalne.

SLT Safely - Limited Torque - Moment ograniczony ...

Wpis dodano: 2008-10-02
Ocena: 3.7/10 (73 głosów)
Napęd jest chroniony przed przekroczeniem dopuszczalnego momentu/siły.

SLS Safely - Limited Speed - Prędkość ...

Wpis dodano: 2008-10-02
Ocena: 3.5/10 (80 głosów)
Napęd jest zabezpieczony przed przekroczeniem prędkości dopuszczalnej.