tag: próbnik probierczy

Test Piece - próbnik probierczy

Wpis dodano: 2008-03-30
Ocena: 3.8/10 (76 głosów)
Element, który służy do testowego wyzwalania progu działania AOPD. W normach ściśle definiuje się zarówno parametry próbnika, jak i sposób jego użycia (realizacji próby). Niekiedy używa się kilku różnych próbników, np. o powierzchni ...

POD - Probability of Deflection - ...

Wpis dodano: 2008-03-30
Ocena: 3.7/10 (88 głosów)
Jak podaje na przykład norma PN-EN 61496-3 określa prawdopodobieństwo, że próbnik o określonych parametrach, który zostanie umieszczony na granicy strefy wykrywania zostanie zmierzony w sposób jednoznacznie definiujący, że naruszył daną strefę. Prawdopodobieństwo to nie jest związane ...