tag: pfhd

Target failure value - docelowa miara uszkodzeń

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.1/10 (122 głosów)
Planowany PFHD,  który ma być osiągnięty w celu spełnienia wymagań odnoszących się do nienaruszalności bezpieczeństwa.

T2

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.7/10 (134 głosów)
Interwał testu diagnostycznegoEN 62061: Patrz “Wymagania dotyczące zachowania się (SRECS) w przypadku wykrycia defektu SRECS" (system sterowania elektrycznego związany z bezpieczeństwem). Uwaga: Średni czas do odbudowy, rozpatrywany w modelu niezawodnościowym, musi brać pod ...

T1

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.4/10 (127 głosów)
Najmniejsza wartość odstępu testu sprawdzającego (test powtarzalny) lub trwałości [h] (np. T1 = 105 [h] odpowiada spodziewanej trwałości 100 000 godzin lub w przybliżeniu.11.4 lat). Uwaga: W EN 62061, ta wartość jest wymagana do oszacowania – na podstawie uproszczonej – ...

Proof test, proof test interval - test ...

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.5/10 (120 głosów)
Test okresowy: Powtarzane badanie, które pozwala wykryć defekty w SRECS w taki sposób, że, jeśli jest to konieczne system może by przywrócony do stanu „jak nowy” lub tak blisko tego stanu, jak to jest praktycznie możliwe (wzięte z EN 61508-4).

Life time - czas życia - trwałość

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.7/10 (122 głosów)
Oczekiwana trwałość [h] elementu wymagana do zastosowań związanych z bezpieczeństwem.

Lambda

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.3/10 (126 głosów)
1 2 3 >