tag: odstęp testu sprawdzającego

Test when starting - test przy rozruchu

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.7/10 (133 głosów)
Test ręczny lub automatyczny wykonywany w celu badania systemu sterowania związanego z bezpieczeństwem po załączeniu napięcia zasilania do przekaźnika bezpieczeństwa. Przykładem testu przy rozruchu jest ręczne otwarcie i zamknięcie osłony po załączeniu napięcia zasilania.

T2

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.8/10 (118 głosów)
Interwał testu diagnostycznegoEN 62061: Patrz “Wymagania dotyczące zachowania się (SRECS) w przypadku wykrycia defektu SRECS" (system sterowania elektrycznego związany z bezpieczeństwem). Uwaga: Średni czas do odbudowy, rozpatrywany w modelu niezawodnościowym, musi brać pod ...

T1

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.5/10 (110 głosów)
Najmniejsza wartość odstępu testu sprawdzającego (test powtarzalny) lub trwałości [h] (np. T1 = 105 [h] odpowiada spodziewanej trwałości 100 000 godzin lub w przybliżeniu.11.4 lat). Uwaga: W EN 62061, ta wartość jest wymagana do oszacowania – na podstawie uproszczonej – ...

Proof test, proof test interval - test ...

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.6/10 (106 głosów)
Test okresowy: Powtarzane badanie, które pozwala wykryć defekty w SRECS w taki sposób, że, jeśli jest to konieczne system może by przywrócony do stanu „jak nowy” lub tak blisko tego stanu, jak to jest praktycznie możliwe (wzięte z EN 61508-4).

Diagnostic test interval -T2 - odstęp testu ...

Wpis dodano: 2008-05-18
Ocena: 3.4/10 (115 głosów)
Odstęp testu diagnostycznego (np. przycisk STOPU AWARYJNEGO zostaje wciśnięty, co każde 8 godzin).IEC 62061: odwołaj się do, np. "Wymagania na zachowanie się (SRECS), gdy zostanie wykryte uszkodzenie w SRECS" (system sterowania elektrycznego związany z bezpieczeństwem).

Safely-reduced speed - bezpieczne zmniejszanie ...

Wpis dodano: 2008-03-28
Ocena: 3.7/10 (114 głosów)
Funkcja umożliwia monitorowanie osi lub wału ze względu na konkretną prędkość. Gdy nastawiać, to zaleca się przyjmowanie prędkości granicznych np. odpowiadających ważnej normie C, to jest 2 m/min w przypadku osi. W wielu maszynach prędkość monitorowana bezpiecznie jest także ...