tag: odłączenie w sytuacji awaryjnej

VIII Konferencja Bezpieczeństwa Przemysłowego - ...

Wpis dodano: 2015-12-08
Ocena: 2.8/10 (116 głosów)
Informacja prasowa   BEZPIECZEŃSTWO 4.0.   Warszawa, Grudzień 2015 – Cyberbezpieczeństwo w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń – oto jeden z tematów Konferencji Bezpieczeństwa Przemysłowego, która odbyła się w dniach 25-27 ...

Corrective action

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.6/10 (82 głosów)
Działanie mające na celu wyeliminowanie przyczyny wykrytej niezgodności, awarii lub innej niepożądanej sytuacji.

Stopping in an emergency - zatrzymanie w sytuacji ...

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.3/10 (93 głosów)
Działanie w sytuacji awaryjnej, które jest przeznaczone do zatrzymania procesu lub ruchu, który mógłby doprowadzić do zagrożenia. Zatrzymaniu w sytuacji awaryjnej musi być przypisane zatrzymanie kategorii 0 lub 1. Kategoria zatrzymania do zastosowania przy zatrzymaniu w ...

Stop function - funkcja zatrzymania

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.7/10 (89 głosów)
Zatrzymanie kategorii 0Zatrzymanie niekontrolowane przez bezzwłoczne odłączenie zasilania od napędów maszyny. Zatrzymanie kategorii 1Zatrzymanie kontrolowane przy zasilaniu napędów maszyny, a następnie odłączeniu zasilania, po zatrzymaniu.Zatrzymanie kategorii 2Zatrzymanie ...

Safe Torque Off, safe standstill - bezpieczne ...

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.2/10 (117 głosów)
Przy bezpiecznym wyłączaniu momentu obrotowego, zasilanie napędu jest przerywane bezpiecznie. Jest niedopuszczalne, aby napęd wytwarzał moment obrotowy I w ten sposób powodował jakikolwiek ruch zagrażający. Nie jest konieczna monitorowanie funkcji unieruchomienia. Zasilanie napędu ...

Safe stopping process, stopping in an emergency - ...

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.5/10 (105 głosów)
W procesie zatrzymania bezpiecznego, napęd jest zatrzymywany odpowiednio do sytuacji zagrażającej. Przy wykonaniu tego, wyposażenie i urządzenia elektryczne, elektroniczne I elektromechaniczne konieczne do opóźniania I zatrzymania napędu muszą być włączone w analizę ...