tag: obwód oburęczny

Two-hand operating console - konsola działająca ...

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.7/10 (92 głosów)
Urządzenie do wdrożenia obwodu oburęcznego.

Two-hand circuit - obwód oburęczny

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.6/10 (94 głosów)
Urządzenie wymagające synchronicznego użycia (zazwyczaj < 0.5 s) obu rąk w celu uruchomienia maszyny i utrzymania działania maszyny tak długo jak występuje zagrożenie. Ono jest przewidziane tylko do ochrony osoby obsługującej maszynę. Uwaga: W celu zainicjowania czynności ...

Synchronous monitoring time - czas monitorowania

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.6/10 (88 głosów)
Czas, po którym obie ręce muszą uruchamiać jednocześnie element sterujący w celu wygenerowania sygnału wyjściowego związanego z bezpieczeństwem (zwykle < 0.5 s).

Simultaneity, Simultaneity monitoring - ...

Wpis dodano: 2008-05-21
Ocena: 3.6/10 (91 głosów)
W celu zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonalnego urządzenia ochronnego przetworniki sygnałowe są monitorowane przez przekaźnik bezpieczeństwa, aby zapewnić, że one zostały uruchomione jednocześnie. The monitoring function is realized by checking the signal change of the signal ...

Signaling circuit - Obwód sygnałowy

Wpis dodano: 2008-05-21
Ocena: 3.3/10 (90 głosów)
Obwód sygnałowy służy do generowania sygnałów wyjściowych nie związanych z bezpieczeństwem. Obwody sygnałowe mogą być zaimplementowane zestykami funkcjonalnymi NC lub NO.

Series circuit - obwód szeregowy

Wpis dodano: 2008-05-21
Ocena: 2.9/10 (98 głosów)
Czujniki np. urządzenia uruchamiające STOP AWARYJNY są połączone szeregowo i oceniane za pomocą przekaźnika bezpieczeństwa (patrz kategoria osiągalna, stronice 1 do 6).