tag: niespodziewane uruchomienie

Start inhibit - wstrzymanie uruchomienia

Wpis dodano: 2008-05-22
Ocena: 3.3/10 (95 głosów)
Reset polecenia nie powinien powtórnie uruchomić maszyny, lecz jedynie zezwolić na powtórne uruchomienie (ISO 13850). Wstrzymanie uruchomienia zapobiega przed ustawieniem zezwolenia przez urządzenia bezpieczeństwa, jeśli zasilanie zostanie wyłączone lub przerwane i załączone ...

Start - automatic, manual or monitored - ...

Wpis dodano: 2008-05-22
Ocena: 3.4/10 (91 głosów)
Przekaźnik bezpieczeństwa może zostać uruchomiony ręcznie lub automatycznie, jak też przez rozruch monitorowany. W przypadku uruchomienia ręcznego lub monitorowanego, sygnał zezwolenia jest generowany po naciśnięciu przycisku ZAŁ po uprzednim sprawdzeniu symbolu wejściowego i po ...

Monitored start - uruchomienie monitorowane

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.9/10 (82 głosów)
Funkcja bezpieczeństwa jest przywracana przez monitorowanie dynamicznej zmiany sygnału np. za pomocą przycisku ZAŁ. Ona jest całkowicie obowiązkowa (ochrona przed manipulowaniem) w przypadku urządzenia ochronnego Stopu Awaryjnego kategorii 4 według EN 954-1.Ten rodzaj uruchomienia jest ...

Manual start - uruchomienie ręczne

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.9/10 (87 głosów)
Funkcja bezpieczeństwa jest przywracana przez monitorowanie sygnału statycznego, np. za pomocą przycisku ZAŁ.Uruchomienie ręczne jest dopuszczalne tylko do Kategorii 3 według EN 954-1, gdyż wtedy nie ma ochrony przed manipulowaniem.Ten rodzaj uruchamiania jest dopuszczalny tylko po ...

Unintented start-up - niezamierzone uruchomienie

Wpis dodano: 2008-03-29
Ocena: 4.0/10 (60 głosów)
patrz: Unexpected start-up

Unexpected start-up - niespodziewane uruchomienie

Wpis dodano: 2008-03-29
Ocena: 4.2/10 (66 głosów)
Zwane też niezamierzonym, występuje wskutek: powstania sygnału start wynikającego z awarii systemu sterowania, zewnętrznych oddziaływań na ten system (np. kompatybilność elektromagnetyczna), pomyłkowego wydania polecenia startu, powrotem zasilania po jego zaniku lub innym oddziaływaniem ...