tag: niespodziewane uruchomienie

Start inhibit - wstrzymanie uruchomienia

Wpis dodano: 2008-05-22
Ocena: 3.2/10 (102 głosów)
Reset polecenia nie powinien powtórnie uruchomić maszyny, lecz jedynie zezwolić na powtórne uruchomienie (ISO 13850). Wstrzymanie uruchomienia zapobiega przed ustawieniem zezwolenia przez urządzenia bezpieczeństwa, jeśli zasilanie zostanie wyłączone lub przerwane i załączone ...

Start - automatic, manual or monitored - ...

Wpis dodano: 2008-05-22
Ocena: 3.3/10 (99 głosów)
Przekaźnik bezpieczeństwa może zostać uruchomiony ręcznie lub automatycznie, jak też przez rozruch monitorowany. W przypadku uruchomienia ręcznego lub monitorowanego, sygnał zezwolenia jest generowany po naciśnięciu przycisku ZAŁ po uprzednim sprawdzeniu symbolu wejściowego i po ...

Monitored start - uruchomienie monitorowane

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.8/10 (89 głosów)
Funkcja bezpieczeństwa jest przywracana przez monitorowanie dynamicznej zmiany sygnału np. za pomocą przycisku ZAŁ. Ona jest całkowicie obowiązkowa (ochrona przed manipulowaniem) w przypadku urządzenia ochronnego Stopu Awaryjnego kategorii 4 według EN 954-1.Ten rodzaj uruchomienia jest ...

Manual start - uruchomienie ręczne

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.8/10 (93 głosów)
Funkcja bezpieczeństwa jest przywracana przez monitorowanie sygnału statycznego, np. za pomocą przycisku ZAŁ.Uruchomienie ręczne jest dopuszczalne tylko do Kategorii 3 według EN 954-1, gdyż wtedy nie ma ochrony przed manipulowaniem.Ten rodzaj uruchamiania jest dopuszczalny tylko po ...

Unintented start-up - niezamierzone uruchomienie

Wpis dodano: 2008-03-29
Ocena: 3.8/10 (65 głosów)
patrz: Unexpected start-up

Unexpected start-up - niespodziewane uruchomienie

Wpis dodano: 2008-03-29
Ocena: 4.1/10 (71 głosów)
Zwane też niezamierzonym, występuje wskutek: powstania sygnału start wynikającego z awarii systemu sterowania, zewnętrznych oddziaływań na ten system (np. kompatybilność elektromagnetyczna), pomyłkowego wydania polecenia startu, powrotem zasilania po jego zaniku lub innym oddziaływaniem ...