tag: napędzany skutecznie

EMERGENCY STOP command device - Urządzenie ...

Wpis dodano: 2008-10-01
Ocena: 3.8/10 (97 głosów)
Urządzenie łączeniowe uruchamiane w sytuacjach awaryjnych, które powoduje proces, maszyna lub instalacja, która ma być zatrzymywana. Ono musi mieś zestyki otwierane skutecznie, zaleca się, by było łatwe do dosięgnięcia i aby było zabezpieczone przed otwarciem tak, aby nie ...

Non-equivalence - nierównoważność

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.8/10 (88 głosów)
Nierównoważność (przeciwstawność): dwa różne sygnały, np. zestyki NC i NO.

Actuator - Element wykonawczy

Wpis dodano: 2008-05-15
Ocena: 3.6/10 (80 głosów)
Kodowany, mechaniczny element wykonawczy, który otwiera zestyki napędzane skuteczne, kiedy zostają zamknięte z łącznika położeniowego (czoło). Siłownik, np. silnik, zawór, wskaźniki świetlne, przekaźniki, styczniki silników ze stykami napędzanymi skutecznie, itd.

Industrial Truck - wózek jezdniowy

Wpis dodano: 2008-03-29
Ocena: 3.6/10 (81 głosów)
Pojazd napędzany mechanicznie, niekiedy wyposażony w przyczepy, który może być kierowany przez operatora lub poruszać się w trybie automatycznym. Bezpieczeństwo jego działania zależy odpowiednio od operatora lub nie. Wózek wyposażony jest w układ sterowania. Jednostka ...

Feedback circuit - obwód sprzężenia zwrotnego

Wpis dodano: 2008-03-29
Ocena: 2.9/10 (149 głosów)
Używany do monitorowania sterowanych elementów wykonawczych (np. przekaźników lub styczników z zestykami o zamykaniu skutecznym). Jednostka przetwarzająca może być czynną tylko wtedy, gdy sprzężenie zwrotne jest zamknięte.Uwaga: Zestyki NC (to jest zestyki o zamykaniu ...