tag: monitorowanie przyciskiem

SSM Safe Speed Monitor - Bezpieczne monitorowanie ...

Wpis dodano: 2008-10-02
Ocena: 3.6/10 (103 głosów)
Prędkość obrotowa silnika, poniżej określonej wartości, jest wyświetlana za pomocą sygnału wyjściowego związanego z bezpieczeństwem.

Standstill monitoring - monitorowanie stanu ...

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.4/10 (86 głosów)
Funkcja napędu jest monitorowana – albo bez kodera (bezczujnikowo) albo z koderem – na określonej prędkości.To odpowiada monitorowaniu prędkości z N = 0 obr/min.

Start - automatic, manual or monitored - ...

Wpis dodano: 2008-05-22
Ocena: 3.3/10 (99 głosów)
Przekaźnik bezpieczeństwa może zostać uruchomiony ręcznie lub automatycznie, jak też przez rozruch monitorowany. W przypadku uruchomienia ręcznego lub monitorowanego, sygnał zezwolenia jest generowany po naciśnięciu przycisku ZAŁ po uprzednim sprawdzeniu symbolu wejściowego i po ...

Speed monitoring - monitorowanie prędkości

Wpis dodano: 2008-05-21
Ocena: 3.6/10 (93 głosów)
Monitoruj, czy prędkość ruchów mechanicznych (np. napędu) jest In określonym przedziale prędkości. To można zrealizować bez stosowania sensorów (prą, częstotliwość) lub za pomocą koderów (w zasadzie koderów przyrostowych).

Safe Torque Off, safe standstill - bezpieczne ...

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.2/10 (117 głosów)
Przy bezpiecznym wyłączaniu momentu obrotowego, zasilanie napędu jest przerywane bezpiecznie. Jest niedopuszczalne, aby napęd wytwarzał moment obrotowy I w ten sposób powodował jakikolwiek ruch zagrażający. Nie jest konieczna monitorowanie funkcji unieruchomienia. Zasilanie napędu ...

Pushbutton monitoring - monitorowanie przycisków

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.8/10 (90 głosów)
Funkcja przycisku (urządzenia związanego z bezpieczeństwem) jest monitorowana dynamiczną zmianą sygnału, gdy przycisk zostaje uaktywniony.Uwaga: Na przykład instalacja lub obiekt jest zabezpieczony przed zwyżką zasilania wynikającą ze zwarcia przycisku (np. jako wyniku ...