tag: md art. 10 12

DYREKTYWA 89/655/EWG

Wpis dodano: 2009-01-08
Ocena: 3.2/10 (199 głosów)
Dyrektywa Nowego Podejścia Dyrektywa BHP użytkowania maszyn (narzędziowa) DYREKTYWA 89/655/EWG RADY z dnia 30 listopada 1989 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa ...

Identification - identyfikacja

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.8/10 (126 głosów)
Potwierdzenie przez wytwórcę maszyny, że maszyna spełnia wszystkie jej dotyczące przepisy dyrektywy maszynowej (i nie tylko) i dlatego może być oznakowana. Użytkownik jest o tym powiadomiony przez oznaczenie CE.

Państwowa Inspekcja Pracy

Wpis dodano: 2008-03-24
Ocena: 3.6/10 (114 głosów)
Jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie. Do ...