tag: md

Identification - identyfikacja

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.7/10 (127 głosów)
Potwierdzenie przez wytwórcę maszyny, że maszyna spełnia wszystkie jej dotyczące przepisy dyrektywy maszynowej (i nie tylko) i dlatego może być oznakowana. Użytkownik jest o tym powiadomiony przez oznaczenie CE.

Hazard assessment - ocena zagrożenia

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.4/10 (92 głosów)
Wyznaczenie niebezpieczeństwa dla użytkownika (wynikającego z zagrożenia).

Hazard - zagrożenie

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.5/10 (85 głosów)
Zagrożenie (jako wynik konkretnego zdarzenia) przedstawia niebezpieczeństwo dla użytkownika i może spowodować uraz (potencjalne źródło szkody).

Declaration of Conformity - deklaracja zgodności

Wpis dodano: 2008-05-18
Ocena: 3.2/10 (140 głosów)
Certyfikacja firmy wytwarzającej maszynę (OEM), że maszyna spełnia wszystkie jej dotyczące postanowienia Dyrektywy Maszynowej (i innych dyrektyw) i dlatego może być oznakowana. Oznaczenie CE informuje użytkownika, że została wydana deklaracja zgodności dotycząca konkretnej maszyny.

CE

Wpis dodano: 2008-05-18
Ocena: 3.3/10 (132 głosów)
Wytwórca maszyny (OEM) musi nanieść oznaczenie CE, jeżeli chce oznakować/sprzedać maszynę (Dyrektywa Maszynowa, „Ochrona przed przewidywanym niewłaściwym użyciem”.Uwaga: Oznakowanie CE do Dyrektywy Niskonapięciowej nie jest porównywalne z oznakowaniem CE do ...