tag: maszyna

EMERGENCY STOP command device - Urządzenie ...

Wpis dodano: 2008-10-01
Ocena: 3.9/10 (95 głosów)
Urządzenie łączeniowe uruchamiane w sytuacjach awaryjnych, które powoduje proces, maszyna lub instalacja, która ma być zatrzymywana. Ono musi mieś zestyki otwierane skutecznie, zaleca się, by było łatwe do dosięgnięcia i aby było zabezpieczone przed otwarciem tak, aby nie ...

SRP/CS

Wpis dodano: 2008-05-21
Ocena: 3.2/10 (101 głosów)
(SRPCS Część systemów sterowania związana z bezpieczeństwem). Związana z bezpieczeństwem część sterowania, która odpowiada na sygnał wejściowy związany z bezpieczeństwem i generuje sygnały wyjściowe związane z bezpieczeństwem.

SRECS

Wpis dodano: 2008-05-21
Ocena: 3.4/10 (94 głosów)
(SRECS Elektryczne systemy sterowania związane z bezpieczeństwem) Związany z bezpieczeństwem elektryczny system sterowania maszyną, którego uszkodzenie powoduje natychmiastowe zwiększenie się ryzyka.

Safe Torque Off, safe standstill - bezpieczne ...

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.2/10 (114 głosów)
Przy bezpiecznym wyłączaniu momentu obrotowego, zasilanie napędu jest przerywane bezpiecznie. Jest niedopuszczalne, aby napęd wytwarzał moment obrotowy I w ten sposób powodował jakikolwiek ruch zagrażający. Nie jest konieczna monitorowanie funkcji unieruchomienia. Zasilanie napędu ...

Restart inhibit - zakaz powtórnego uruchomienia

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.5/10 (104 głosów)
Przez wprowadzenie zakazu powtórnego uruchomienia jednostka logiczna jest chroniona przed wysłaniem sygnału zwolnienia po wyłączeniu, zanim rodzaj pracy maszyny nie zostanie zmieniony lub zanim nie zostanie wprowadzona zmiana do rodzaju uaktywniania. Zakaz powtórnego uruchomienia ...

Protective device - urządzenie ochronne

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 2.9/10 (125 głosów)
Jest wymagane gdziekolwiek może powstać zagrożenie dla człowieka, maszyny lub środowiska.