tag: kurtyna świetlna

Light barrier - przegroda świetlna

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.0/10 (154 głosów)
Gdy promień świetlny zostanie przerwany, urządzenie zmienia stan łączenia.

Magnet Key - klucz magnetyczny

Wpis dodano: 2008-03-29
Ocena: 3.4/10 (174 głosów)
Element magnetyczny służący do odblokowania funkcji programowania (zmiany istotnych nastaw) kurtyny świetlnej. Po przyłożeniu klucza do określonego w instrukcji obsługi kurtyny miejsca następuje zezwolenie na zmianę jej parametrów.

Light curtain - kurtyna świetlna

Wpis dodano: 2008-03-29
Ocena: 3.5/10 (180 głosów)
Urządzenie służące jako czujnik do ograniczenia dostępu do strefy zagrożenia maszyny, składająca się z dużej liczby promieni świetlnych oraz dodatkowego sprzętu, który pozwala realizować funkcję ochrony strefy bezpieczeństwa maszyny w danej kategorii bezpieczeństwa. Liczba ...

Host Guest combination - podporządkowany układ ...

Wpis dodano: 2008-03-29
Ocena: 3.4/10 (146 głosów)
W wielu aplikacjach technicznych stosuje się układ urządzeń połączonych w sposób podporządkowany, który ustala w sterowaniu zasadę podległości funkcjonalnej jednego urządzenia względem drugiego. Taki układ zwykle w literaturze jest określany oryginalnym anglojęzycznym ...

EEA - Effective Aperture Angle

Wpis dodano: 2008-03-28
Ocena: 3.4/10 (210 głosów)
Jest maksymalna wartość kąta odchylenia od optycznego dostrojenia elementów nadajnika i odbiornika AOPD, dla której urządzenie jest w stanie kontynuować normalne działanie. Ze względu na stosunkowo dużą czułość w sensie kąta odchylenia np. dla kurtyn świetlnych stosuje ...

Deflection mirror kolumn - kolumna zwierciadła

Wpis dodano: 2008-03-28
Ocena: 3.4/10 (174 głosów)
W celu ograniczenia liczby stosowanych w danej aplikacji kurtyn lub barier świetlnych, biorąc pod uwagę ich znaczny zasięg działania (40 m) skonstruowano specjalne zwierciadła, które mogą służyć do zmiany kierunku promieni świetlnych. Należy się niestety liczyć ze ...