tag: kontrola dostępu

VIII Konferencja Bezpieczeństwa Przemysłowego - ...

Wpis dodano: 2015-12-08
Ocena: 3.0/10 (138 głosów)
Informacja prasowa   BEZPIECZEŃSTWO 4.0.   Warszawa, Grudzień 2015 – Cyberbezpieczeństwo w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń – oto jeden z tematów Konferencji Bezpieczeństwa Przemysłowego, która odbyła się w dniach 25-27 ...

STATUT KLUBU "PARAGRAF 34" po VI Walnym ...

Wpis dodano: 2012-08-16
Ocena: 4.0/10 (147 głosów)
Rozdzial I Postanowienia ogólne § 1 1. „Klub Paragraf 34" Stowarzyszenie Bezpieczenstwa Technicznego, zwane w dalszej czesci Statutu "Klubem", jest stowarzyszeniem utworzonym i dzialajacym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: ...

Access control

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.8/10 (108 głosów)
Oznacza zapewnienie dostępu do danych lub wartości zgodnie z wymaganiami i ograniczeniami zawartymi w wytycznych handlowych i bezpieczeństwa danej organizacji (biznesowej).

Authentication

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.6/10 (107 głosów)
Działanie związane z nawiązaniem bezpiecznej uwierzytelnionej komunikacji pomiędzy dwoma urządzeniami. Oprócz komunikacji proces uwierzytelniania prowadzi do uzyskania uprawnionego dostępu do danych poprzez weryfikację zgodności uprawnień.

Category (according to EN 954‑1) - Kategoria ...

Wpis dodano: 2008-05-18
Ocena: 3.7/10 (129 głosów)
Kategorie EN 954-1 (EN ISO 13849-1:2006) (B, 1, 2, 3 i 4) wskazują, jak zadziała część układu sterowania związana z bezpieczeństwem, gdy wystąp defekt.Kategoria B:Sterowanie musi być tak zaprojektowane, aby mogło wytrzymać zjawiska przewidywane.Zachowanie się systemu: Defekt może ...

Light beam - promień świetlny

Wpis dodano: 2008-03-29
Ocena: 3.7/10 (137 głosów)
Wąska wiązka promieniowania świetlnego, której źródłem jest zwykle dioda laserowa, a odbiornikiem fototranzystor, wykorzystywana do konstruowania barier świetlnych wykorzystywanych w układach ograniczania dostępu do stref zagrożenia w układach sterowania bezpiecznym ...