tag: kontrola

STATUT KLUBU "PARAGRAF 34" po VI Walnym ...

Wpis dodano: 2012-08-16
Ocena: 4.0/10 (141 głosów)
Rozdzial I Postanowienia ogólne § 1 1. „Klub Paragraf 34" Stowarzyszenie Bezpieczenstwa Technicznego, zwane w dalszej czesci Statutu "Klubem", jest stowarzyszeniem utworzonym i dzialajacym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: ...

Control

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.6/10 (104 głosów)
Zespół operacji pozwalających na zarządzanie ryzykiem za pomocą: ograniczeń wytycznych procedur praktyk struktury organizacyjnej, ryzyko może mieć różny charakter np. administracyjny, techniczny, prawny, naturalny, biznesowy.

Access control

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.9/10 (102 głosów)
Oznacza zapewnienie dostępu do danych lub wartości zgodnie z wymaganiami i ograniczeniami zawartymi w wytycznych handlowych i bezpieczeństwa danej organizacji (biznesowej).

Państwowa Inspekcja Pracy

Wpis dodano: 2008-03-24
Ocena: 3.7/10 (128 głosów)
Jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie. Do ...

Przykładowe aplikacje bezpieczeństwa SIMOCODE ...

Wpis dodano: 2008-02-26
Ocena: 2.8/10 (287 głosów)
Kontrola zatrzymania awaryjnego z monitorowanym startem, kategoria 2 wg EN 954-1Przykładowe aplikacje bezpieczeństwa to działające i przetestowane konfiguracje na bazie standardowych produktów firmy Siemens, umożliwiające proste, szybkie i korzystne cenowo tworzenie aplikacji w ...