tag: klucz magnetyczny

Magnetically-operated switch - łącznik ...

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.9/10 (81 głosów)
Obejmuje rozwiązanie kodowe kilku kontraktonów, których stan łączenia zmienia się pod wpływem oddziałującego na nie pola magnetycznego. Zafałszowanie lub manipulowanie nie jest możliwe wskutek zakodowania.

Magnet Key - klucz magnetyczny

Wpis dodano: 2008-03-29
Ocena: 3.3/10 (126 głosów)
Element magnetyczny służący do odblokowania funkcji programowania (zmiany istotnych nastaw) kurtyny świetlnej. Po przyłożeniu klucza do określonego w instrukcji obsługi kurtyny miejsca następuje zezwolenie na zmianę jej parametrów.