tag: kategoria

Two-fault safety - bezpieczeństwo przy dwu ...

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.3/10 (150 głosów)
Oznacza, że po wystąpieniu dwu defektów, rozpatrywana funkcja związana z bezpieczeństwem jest zapewniona.

Stopping in an emergency - zatrzymanie w sytuacji ...

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.2/10 (127 głosów)
Działanie w sytuacji awaryjnej, które jest przeznaczone do zatrzymania procesu lub ruchu, który mógłby doprowadzić do zagrożenia. Zatrzymaniu w sytuacji awaryjnej musi być przypisane zatrzymanie kategorii 0 lub 1. Kategoria zatrzymania do zastosowania przy zatrzymaniu w ...

Single fault tolerance, single fault safety - ...

Wpis dodano: 2008-05-21
Ocena: 3.6/10 (139 głosów)
Żądana funkcja bezpieczeństwa jest gwarantowana jeszcze po wystąpieniu jednego defektu (np. zgodnie z kategorią.3 wg EN 954-1 (ISO 13849-1:2006), tj. jeden defekt nie powoduje utraty funkcji bezpieczeństwa.

Series circuit - obwód szeregowy

Wpis dodano: 2008-05-21
Ocena: 2.8/10 (129 głosów)
Czujniki np. urządzenia uruchamiające STOP AWARYJNY są połączone szeregowo i oceniane za pomocą przekaźnika bezpieczeństwa (patrz kategoria osiągalna, stronice 1 do 6).

Machine control - sterowanie maszyny

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.0/10 (142 głosów)
Część sterowania (automatyki), nie koniecznie pracująca, w inny sposób związany z bezpieczeństwem, np. generująca sygnał, kiedy wystąpi defekt (patrz kategoria 2 wg EN 954-1).

Fault tolerance (hardware fault tolerance) - ...

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.5/10 (131 głosów)
Zdolność SRECS ("systemu sterowania elektrycznego związanego z bezpieczeństwem") lub podsystemu lub elementu podsystemu do kontynuowania wykonywania przywołanej funkcji w obecności defektu lub uszkodzenia (tolerancja defektu).