tag: hasła na v

Verification - weryfikacja

Wpis dodano: 2008-03-30
Ocena: 4.1/10 (78 głosów)
Potwierdzenie za pomocą obiektywnego dowodu (lub dowodów), że zostały spełnione wyspecyfikowane w założeniach wymagania. Założenia przyjmuje się w procesie projektowania wyrobu, według nich realizowany jest projekt, a następnie należy sprawdzić, czy rzeczywiście wszystkie ...

Validation - walidacja

Wpis dodano: 2008-03-30
Ocena: 3.6/10 (78 głosów)
Potwierdzenie za pomocą obiektywnego dowodu (lub dowodów), że dany produkt spełnia w praktyce wymagania dotyczące konkretnego zastosowania lub zgodnego z przeznaczeniem użycia. W zakresie bezpieczeństwa maszyn głównym elementem walidacji jest protokołowana próba ...