tag: hasła na u

Unintented start-up - niezamierzone uruchomienie

Wpis dodano: 2008-03-29
Ocena: 3.9/10 (75 głosów)
patrz: Unexpected start-up

Unexpected start-up - niespodziewane uruchomienie

Wpis dodano: 2008-03-29
Ocena: 3.9/10 (82 głosów)
Zwane też niezamierzonym, występuje wskutek: powstania sygnału start wynikającego z awarii systemu sterowania, zewnętrznych oddziaływań na ten system (np. kompatybilność elektromagnetyczna), pomyłkowego wydania polecenia startu, powrotem zasilania po jego zaniku lub innym oddziaływaniem ...