tag: hasła na s

Severity level

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.5/10 (117 głosów)
Poziom ostrości dla każdego zdarzenia oddziałującego. Poziom ostrości dzieli się na: niewielki (M) oddziaływanie ograniczone początkowo do niewielkiego obszaru oddziaływania z potencjałem do rozszerzania konsekwencji, jeśli nie zostanie podjęte działanie korygujące, Poważne (S) ...

Safety layer matrix

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 2.9/10 (132 głosów)
Macierz kojarząca prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia zagrażającego oraz ciężkości (ostrości) jego wpływu i poziom bezpieczeństwa. Macierz opiera się na doświadczeniu eksploatacyjnym i kryteriach ryzyka konkretnej organizacji (np. przedsiębiorstwa), projekcie, filozofii ...

System (in the context of functional ...

Wpis dodano: 2009-06-23
Ocena: 3.0/10 (133 głosów)
Połączenie aparatów i/lub elementów czynnych tworzące pojedynczą jednostkę funkcjonalną i przeznaczone do zainstalowania i działania w celu spełniania konkretnego(ych) zadania(ń). UWAGA: „System związany z bezpieczeństwem” jest wyposażeniem specjalnie „zaprojektowanym”, ...

Safety function- Funkcja bezpieczeństwa

Wpis dodano: 2009-06-23
Ocena: 3.1/10 (138 głosów)
Funkcja, do zaimplementowania przez system E/E/PE związany z bezpieczeństwem, system związany z bezpieczeństwem wykonany w innej technice lub zewnętrzne urządzenie do zmniejszenia ryzyka, której przeznaczeniem jest osiągniecie lub utrzymanie stanu bezpiecznego EUC, w odniesieniu do ...

Safe failure- uszkodzenie bezpieczne

Wpis dodano: 2009-06-23
Ocena: 3.5/10 (124 głosów)
Uszkodzenie, które nie ma potencjalnej możliwości wprowadzenia systemu związanego z bezpieczeństwem w stan zagrażający lub w stan niemożliwości wypełniania funkcji. UWAGA – To czy potencjalna możliwość urzeczywistni się czy nie, zależy od architektury systemu; w systemach ...

SS1 Safe Stop 1 - Zatrzymanie bezpieczne 1

Wpis dodano: 2008-10-02
Ocena: 3.6/10 (127 głosów)
Silnik zwalnia, przebieg hamowania jest monitorowany, i bezpieczne wyłączenie momentu następują po zatrzymaniu silnika lub po upływie czasu zwłoki (Zatrzymanie kategorii 1 wg EN 60204).
1 2 3 4 >  Ostatnia >>