tag: hasła na m

Manual start - uruchomienie ręczne

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.9/10 (103 głosów)
Funkcja bezpieczeństwa jest przywracana przez monitorowanie sygnału statycznego, np. za pomocą przycisku ZAŁ.Uruchomienie ręczne jest dopuszczalne tylko do Kategorii 3 według EN 954-1, gdyż wtedy nie ma ochrony przed manipulowaniem.Ten rodzaj uruchamiania jest dopuszczalny tylko po ...

Manual reset - resetowanie ręczne

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.8/10 (96 głosów)
Funkcja przywrócenia jednej lub kilku funkcji bezpieczeństwa przed powtórnym uruchomieniem maszyny. Po zainicjowaniu zatrzymania przez urządzenie ochronne stan zatrzymania musi być utrzymany, aż do uruchomienia resetowania ręcznego i osiągnięcia stanu bezpiecznego przed ...

Magnetically-operated switch - łącznik ...

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.7/10 (98 głosów)
Obejmuje rozwiązanie kodowe kilku kontraktonów, których stan łączenia zmienia się pod wpływem oddziałującego na nie pola magnetycznego. Zafałszowanie lub manipulowanie nie jest możliwe wskutek zakodowania.

Magnetic field locking - blokowanie magnetyczne

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 4.1/10 (95 głosów)
Blokada jest realizowana wg zasady przerywania obwodu (zamek solenoidowy, zwalnianie przez sprężyny).

Machinery Directive - Dyrektywa Maszynowa

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.9/10 (103 głosów)
DYREKTYWA 98/37/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 22 czerwca 1998 w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do maszyn.Uwaga: Nowa Dyrektywa Maszynowa (DYREKTYWA 2006/42/WE) obowiązuje dopiero od końca 2009.

Machine control - sterowanie maszyny

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.1/10 (118 głosów)
Część sterowania (automatyki), nie koniecznie pracująca, w inny sposób związany z bezpieczeństwem, np. generująca sygnał, kiedy wystąpi defekt (patrz kategoria 2 wg EN 954-1).
 12 3 >