tag: hasła na l

Low-Voltage Directive - dyrektywa niskonapięciowa

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.3/10 (87 głosów)
Dyrektywa Niskonapięciowa w Europie (2006/95/EC) (wdrożona w EN 60439-1 do budowy szaf elektrycznych). EN 60204‑1 jest zharmonizowana z Dyrektywą Niskonapięciową.

Line supply failure buffering - buforowanie ...

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.3/10 (124 głosów)
Najdłuższy czas, na jaki napięcie zasilania może być krótko przerwane i to nie spowoduje nieprawidłowej pracy urządzenia lub jego zresetowania.

Light barrier - przegroda świetlna

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.2/10 (133 głosów)
Gdy promień świetlny zostanie przerwany, urządzenie zmienia stan łączenia.

Life time - czas życia - trwałość

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.9/10 (106 głosów)
Oczekiwana trwałość [h] elementu wymagana do zastosowań związanych z bezpieczeństwem.

Lambda

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.4/10 (112 głosów)

Linear Scale - liniowy układ pomiarowy pozycji

Wpis dodano: 2008-03-29
Ocena: 3.9/10 (111 głosów)
Służy do pomiaru przemieszczeń i prędkości w układach mechanicznych maszyn. Rozróżniamy liniały: optyczne, magnetyczne, rolkowe. Ze względu na rodzaj sygnału pomiarowego liniały możemy podzielić na: przyrostowe sin/cos 1Vpp lub 1uApp, absolutne EnDat, przyrostowe RS422 TTL.
1 2 >