tag: hasła na g

Guard - osłona

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.4/10 (105 głosów)
Osłona lub część maszyny zastosowana specjalnie do zapobiegania wejściu i ochrony przed zagrożeniem.Uwaga: W zależności od rodzaju konkretnej budowy osłona może być wykonana za pomocą siatki ochronnej, drzwi ochronnych, obudów, przykryw, kanelowania, ogrodzeń, ekranów ...

Ground fault detection - wykrycie doziemienia

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.3/10 (99 głosów)
Wykrycie/identyfikacja doziemienia albo natychmiast, albo jako część procedury samomonitorowania okresowego – zgodnie, z którą część wyposażenia/urządzenia przechodzi w stan bezpieczny po wykryciu/zidentyfikowaniu stanu defektu...

General principles for design - ogólne zasady ...

Wpis dodano: 2008-03-29
Ocena: 3.6/10 (110 głosów)
Przedstawienie zasad realizacji procesu projektowania, które służą narzuceniu prawidłowej chronologii działań oraz pozwalają objąć wszystkie najważniejsze jego elementy. Proces minimalizacji ryzyka zgodnie z normą PN-EN 12100-1 i -2 jest jednym z głównych elementów ...