tag: hasła na d

d.c. distribution network - sieć rozdzielcza d.c.

Wpis dodano: 2009-06-23
Ocena: 3.5/10 (110 głosów)
Lokalna sieć elektryczna zasilająca d.c. w ramach infrastruktury określonego miejsca lub budynku, przeznaczona do przyłączenia wyposażenia dowolnego typu. UWAGA: Przyłącze do baterii lokalnej lub oddalonej nie jest uważane za sieć rozdzielczą d.c., jeśli to połączenie stanowi tylko ...

Diversity - zróżnicowanie

Wpis dodano: 2008-05-18
Ocena: 3.4/10 (101 głosów)
W przypadku wymaganej redundancji o wysokiej niezawodności przy wypełnianiu zadań bezpieczeństwa, zaleca się, aby zastosować różne konfiguracje (np. monitorowanie prędkości za pomocą prądnicy tachometrycznej i łącznika odśrodkowego): tj. różnych zasobów do ...

Discrepancy time, Discrepancy time monitoring - ...

Wpis dodano: 2008-05-18
Ocena: 3.5/10 (112 głosów)
Monitorowanie czasu rozbieżności dopuszcza, w określonym okienku czasowym, że sygnały skojarzone nie są dostępne w tym samym czasie.

Diagnostic test interval -T2 - odstęp testu ...

Wpis dodano: 2008-05-18
Ocena: 3.3/10 (122 głosów)
Odstęp testu diagnostycznego (np. przycisk STOPU AWARYJNEGO zostaje wciśnięty, co każde 8 godzin).IEC 62061: odwołaj się do, np. "Wymagania na zachowanie się (SRECS), gdy zostanie wykryte uszkodzenie w SRECS" (system sterowania elektrycznego związany z bezpieczeństwem).

Declaration of Conformity - deklaracja zgodności

Wpis dodano: 2008-05-18
Ocena: 3.1/10 (157 głosów)
Certyfikacja firmy wytwarzającej maszynę (OEM), że maszyna spełnia wszystkie jej dotyczące postanowienia Dyrektywy Maszynowej (i innych dyrektyw) i dlatego może być oznakowana. Oznaczenie CE informuje użytkownika, że została wydana deklaracja zgodności dotycząca konkretnej maszyny.

Deflection mirror kolumn - kolumna zwierciadła

Wpis dodano: 2008-03-28
Ocena: 3.3/10 (161 głosów)
W celu ograniczenia liczby stosowanych w danej aplikacji kurtyn lub barier świetlnych, biorąc pod uwagę ich znaczny zasięg działania (40 m) skonstruowano specjalne zwierciadła, które mogą służyć do zmiany kierunku promieni świetlnych. Należy się niestety liczyć ze ...
1 2 >