tag: funkcje sterujące

STATUT KLUBU "PARAGRAF 34" po VI Walnym ...

Wpis dodano: 2012-08-16
Ocena: 4.0/10 (143 głosów)
Rozdzial I Postanowienia ogólne § 1 1. „Klub Paragraf 34" Stowarzyszenie Bezpieczenstwa Technicznego, zwane w dalszej czesci Statutu "Klubem", jest stowarzyszeniem utworzonym i dzialajacym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: ...

System (in the context of functional ...

Wpis dodano: 2009-06-23
Ocena: 3.0/10 (128 głosów)
Połączenie aparatów i/lub elementów czynnych tworzące pojedynczą jednostkę funkcjonalną i przeznaczone do zainstalowania i działania w celu spełniania konkretnego(ych) zadania(ń). UWAGA: „System związany z bezpieczeństwem” jest wyposażeniem specjalnie „zaprojektowanym”, ...

Restart inhibit - zakaz powtórnego uruchomienia

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.5/10 (119 głosów)
Przez wprowadzenie zakazu powtórnego uruchomienia jednostka logiczna jest chroniona przed wysłaniem sygnału zwolnienia po wyłączeniu, zanim rodzaj pracy maszyny nie zostanie zmieniony lub zanim nie zostanie wprowadzona zmiana do rodzaju uaktywniania. Zakaz powtórnego uruchomienia ...

Reset

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.6/10 (117 głosów)
Funkcja załączenia (ON) reprezentująca funkcję zakazu powtórnego załączenia.

Protective door monitor - monitor drzwi ochronnych

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.3/10 (117 głosów)
Jednostka oceniająca, która monitoruje położenie łączników drogowych w osłonach bezpieczeństwa. Ona generuje sygnał wyjściowy związany z bezpieczeństwem, jeśli drzwi ochronne są zamknięte. Obecnie tę funkcje spełniają konwencjonalne urządzenia łącznikowe ...

Procedures in an emergency situation - procedury ...

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.1/10 (97 głosów)
Odnosi się do odłączenia i zatrzymania w sytuacji awaryjnej: wszystkie działania i funkcje w sytuacji awaryjnej przewidziane do zakończenia i rozwiązania sytuacji awaryjnej.