tag: funkcja stop a

VIII Konferencja Bezpieczeństwa Przemysłowego - ...

Wpis dodano: 2015-12-08
Ocena: 3.0/10 (133 głosów)
Informacja prasowa   BEZPIECZEŃSTWO 4.0.   Warszawa, Grudzień 2015 – Cyberbezpieczeństwo w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń – oto jeden z tematów Konferencji Bezpieczeństwa Przemysłowego, która odbyła się w dniach 25-27 ...

Random variable

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.3/10 (125 głosów)
Funkcja przypisująca zdarzeniom elementarnym liczby. Przykładem zmiennej losowej jest funkcja opisująca wynik rzutu kostką do gry.

Probability

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.3/10 (118 głosów)
Pojęcie matematyczne służące do określenia (zmierzenia) szansy zajścia zdarzenia. Według definicji Kołmogorowa prawdopodobieństwo to miara probablistyczna, tj. funkcja P przypisująca każdemu zdarzeniu losowemu A pewną nieujemną liczbę rzeczywistą z przedziału .

Confidentiality

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.4/10 (108 głosów)
Funkcja bezpieczeństwa polegająca na ochronie obszaru, w którym informacja lub aktywa nie powinny być dostępne dla nieuprawnionych osób, procesów w danym miejscu i czasie.

Safety function- Funkcja bezpieczeństwa

Wpis dodano: 2009-06-23
Ocena: 3.2/10 (132 głosów)
Funkcja, do zaimplementowania przez system E/E/PE związany z bezpieczeństwem, system związany z bezpieczeństwem wykonany w innej technice lub zewnętrzne urządzenie do zmniejszenia ryzyka, której przeznaczeniem jest osiągniecie lub utrzymanie stanu bezpiecznego EUC, w odniesieniu do ...

SS1 Safe Stop 1 - Zatrzymanie bezpieczne 1

Wpis dodano: 2008-10-02
Ocena: 3.6/10 (122 głosów)
Silnik zwalnia, przebieg hamowania jest monitorowany, i bezpieczne wyłączenie momentu następują po zatrzymaniu silnika lub po upływie czasu zwłoki (Zatrzymanie kategorii 1 wg EN 60204).