tag: en 61800 5 2

Safe Torque Off, safe standstill - bezpieczne ...

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.2/10 (117 głosów)
Przy bezpiecznym wyłączaniu momentu obrotowego, zasilanie napędu jest przerywane bezpiecznie. Jest niedopuszczalne, aby napęd wytwarzał moment obrotowy I w ten sposób powodował jakikolwiek ruch zagrażający. Nie jest konieczna monitorowanie funkcji unieruchomienia. Zasilanie napędu ...

Safe stopping process, stopping in an emergency - ...

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.5/10 (105 głosów)
W procesie zatrzymania bezpiecznego, napęd jest zatrzymywany odpowiednio do sytuacji zagrażającej. Przy wykonaniu tego, wyposażenie i urządzenia elektryczne, elektroniczne I elektromechaniczne konieczne do opóźniania I zatrzymania napędu muszą być włączone w analizę ...

Safe Operating Stop - bezpieczne zatrzymanie ...

Wpis dodano: 2008-03-28
Ocena: 3.9/10 (100 głosów)
Przeciwnie niż w stanie spoczynku, przy bezpiecznym zatrzymaniu roboczym, napęd pozostaje w całości ze sprzężeniem zwrotnym. Związane z bezpieczeństwem dwukanałowe sterowanie wyższego poziomu jest w sposób ciągły zasilane sygnałem położenia I inicjuje odpowiedź związaną ...