tag: deklaracja zgodności

VIII Konferencja Bezpieczeństwa Przemysłowego - ...

Wpis dodano: 2015-12-08
Ocena: 3.0/10 (160 głosów)
Informacja prasowa   BEZPIECZEŃSTWO 4.0.   Warszawa, Grudzień 2015 – Cyberbezpieczeństwo w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń – oto jeden z tematów Konferencji Bezpieczeństwa Przemysłowego, która odbyła się w dniach 25-27 ...

VIII Sympozjum Stowarzyszenia Bezpieczeństwa ...

Wpis dodano: 2015-09-07
Ocena: 2.5/10 (136 głosów)
         Konferencja Bezpieczeństwa Przemysłowego Szanowni ...

Authentication

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.5/10 (123 głosów)
Działanie związane z nawiązaniem bezpiecznej uwierzytelnionej komunikacji pomiędzy dwoma urządzeniami. Oprócz komunikacji proces uwierzytelniania prowadzi do uzyskania uprawnionego dostępu do danych poprzez weryfikację zgodności uprawnień.

Presumption of conformance - domniemanie ...

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.2/10 (158 głosów)
Jeśli wymaganie norm zharmonizowanych (z Dyrektywą Maszynową) są spełnione, to można domniemywać, że są spełnione wymagania Dyrektywy Maszynowej.

Identification - identyfikacja

Wpis dodano: 2008-05-19
Ocena: 3.7/10 (155 głosów)
Potwierdzenie przez wytwórcę maszyny, że maszyna spełnia wszystkie jej dotyczące przepisy dyrektywy maszynowej (i nie tylko) i dlatego może być oznakowana. Użytkownik jest o tym powiadomiony przez oznaczenie CE.

Declaration of Conformity - deklaracja zgodności

Wpis dodano: 2008-05-18
Ocena: 3.1/10 (169 głosów)
Certyfikacja firmy wytwarzającej maszynę (OEM), że maszyna spełnia wszystkie jej dotyczące postanowienia Dyrektywy Maszynowej (i innych dyrektyw) i dlatego może być oznakowana. Oznaczenie CE informuje użytkownika, że została wydana deklaracja zgodności dotycząca konkretnej maszyny.