tag: czas synchronizacji

Ankieta

Wpis dodano: 2008-10-10
Ocena: 3.1/10 (133 głosów)

T2

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.7/10 (111 głosów)
Interwał testu diagnostycznegoEN 62061: Patrz “Wymagania dotyczące zachowania się (SRECS) w przypadku wykrycia defektu SRECS" (system sterowania elektrycznego związany z bezpieczeństwem). Uwaga: Średni czas do odbudowy, rozpatrywany w modelu niezawodnościowym, musi brać pod ...

Synchronous monitoring time - czas monitorowania

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.6/10 (95 głosów)
Czas, po którym obie ręce muszą uruchamiać jednocześnie element sterujący w celu wygenerowania sygnału wyjściowego związanego z bezpieczeństwem (zwykle < 0.5 s).

Switch-on time - czas załączenia synchronizmu

Wpis dodano: 2008-05-25
Ocena: 3.4/10 (105 głosów)
Czas między wydaniem polecenia sterowania (np. STOP AWARYJNY, łącznik drogowy, przycisk ZAŁ) i zamknięciem obwodu zezwolenia.

Release time - czas zwolnienia

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.5/10 (86 głosów)
Czas od polecenia sterującego lub odłączenia napięcia do otwarcia obwodu zwolnienia.

Response time - czas odpowiedzi

Wpis dodano: 2008-05-20
Ocena: 3.7/10 (87 głosów)
Czas miedzy wysłaniem polecenia sterującego i rzeczywistym wykonaniem;np. czas między wysłaniem polecenia sterującego (np. STOP AWARYJNY) i rozwarciem styków wyłącznika obciążenia lub do dopóki napęd nie przejdzie w stan całkowitego spoczynku.