tag: cel kontroli

STATUT KLUBU "PARAGRAF 34" po VI Walnym ...

Wpis dodano: 2012-08-16
Ocena: 4.0/10 (143 głosów)
Rozdzial I Postanowienia ogólne § 1 1. „Klub Paragraf 34" Stowarzyszenie Bezpieczenstwa Technicznego, zwane w dalszej czesci Statutu "Klubem", jest stowarzyszeniem utworzonym i dzialajacym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: ...

Control objective

Wpis dodano: 2009-09-21
Ocena: 3.8/10 (96 głosów)
Definicja opisująca co powinno zostać osiągnięte w rezultacie zastosowania procedur kontroli.

Host Guest combination - podporządkowany układ ...

Wpis dodano: 2008-03-29
Ocena: 3.5/10 (125 głosów)
W wielu aplikacjach technicznych stosuje się układ urządzeń połączonych w sposób podporządkowany, który ustala w sterowaniu zasadę podległości funkcjonalnej jednego urządzenia względem drugiego. Taki układ zwykle w literaturze jest określany oryginalnym anglojęzycznym ...

Safe brake management - bezpieczne sterowanie ...

Wpis dodano: 2008-03-28
Ocena: 3.5/10 (126 głosów)
Funkcja bezpieczeństwa, której działanie polega na bezpiecznym sterowaniem pracą hamulca lub luzownika. Podwyższoną wiarygodność działania stosuje się poprzez zastosowanie redundantnych kanałów sterujących. W funkcji zaimplementowano mechanizmy testowania i kontroli pracy ...

Siemens Sp z o.o.

Wpis dodano: 2008-03-24
Ocena: 3.3/10 (127 głosów)
Aby urządzenia, którym stawia się wysokie wymagania bezpieczeństwa, pracowały bezproblemowo i charakteryzowały się dużą dyspozycyjnością, trzeba je monitorować. Spektrum naszych sprawdzonych w praktyce przekaźników bezpieczeństwa SIRIUS sięga od ekonomicznych ...

Państwowa Inspekcja Pracy

Wpis dodano: 2008-03-24
Ocena: 3.7/10 (131 głosów)
Jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie. Do ...